Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 15.11.2012 07:01:13 

Služobná kynológia

odporúčaná literatúra
Vážení kolegové, milí přátelé, je mi potěšením Vám oznámit, že publikace Dějiny služební kynologie byla zadána do tisku a vyjde ve druhé polovině listopadu. Slavnostní křest knihy je plánovaný na čtvrtek 25. listopadu od 18. hodiny v Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Jiří RULC

 

O B S A H KNIHY Dejiny služební kynologie

1.     Vznik, vývoj a  historické začátky kynologie

2.       Začátky kynologie v českých zemích

3.       Počátky kynologie v četnické a policejní službě

4.       Četnická kynologie na území našeho státu po roce 1900

5.       Historie a původ německého ovčáka jako nejpoužívanějšího   plemene        v ozbrojených sborech

6.       První četnický psinec zřízený v Písku v roce 1915

7.       Výcvikové středisko Nové Hrady v roce 1923

8.       Vznik Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva  v Pyšelích          v roce 1925

9.       Výchova a výcvik služebních psů v ústavu v Pyšelích

10.     Ústav pro chov a výcvik psů četnictva v Pyšelích po roce1936

11.     Vybrané osobnosti které stály u zrodu kynologie, Adolf  Horák

12.     Vybrané osobnosti kynologie, Oldřich Pinkas

13.     Vybrané osobnosti kynologie, Theodor  Rotter

14.     Vybrané osobnosti kynologie, Josef  Ježek

15.     Vybrané osobnosti kynologie, Josef Povondra

16.     Vybrané osobnosti Pyšel, Jiří Dvořák-Krupka

17.     Pojištění služebních psů četnictva v roce 1923

18.     Četnická pátrací oddělení a jiné instituce po roce 1922

19.     Četnická oběť z řad  vůdců služebních psů Alois Tauber (1931)

20.     Četnické stanice se služebními psy

21.     Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti po roce 1945

22.     Historie majitelů budovy a přilehlých pozemků      Výcvikového  střediska   psovodů se služebními psy Býchory (1953)

23.     Medailony vybraných osobností a služebních funkcionářů          

24.     Výcvikového  střediska Býchory

25.     Vznik SNB, PS a vojsk MV při zabezpečení OSH po roce 1945

26.     Poddůstojnická škola psovodů PS Libějovice (1954)

27.     Chovatelská stanice služebních psů PS Libějovice (1962)

28.     Významné osobnosti služební kynologie PS, Poddůstojnické školy a              29.    Chovatelské stanice Libějovice  

30.     Chovatelská stanice služebních psů Prackovice nad Labem (1953)

31.     Chovatelská stanice služebních psů Hostouň, později Domažlice

32.     Výcvikové středisko služebních psů Plzeň a Bálková

33.     Výcvikové středisko služebních psů Dobrotice u Holešova (1993)

34.     Využití služebních psů specialistů ve výkonu služby po roce  1970

35.     Významné osobnosti služební kynologie PČR

36.     Využití služebních psů v armádním sboru

37.     Medailony vybraných osobnosti armádního sboru

38.     Služební kynologie Celní správy ČR

39.     Služební kynologie Vězeňské služby ČR

 
Knihovna kynologie
Asraťan E. A. Učení I.P.Pavlova o vyš. nerv. činnosti 1953
Abrantes Roger Vývoj a sociální chování psů 1997
Abrantes Roger Řeč psů 1999
Báča Jan Náš pes 1971
Báča Jan Fysiologie vyš.nerv. činnosti při výcviku psa 1956
Barlik Dušan Chováme psy 1990 III.
Bruckman Franz Unsere Hunde 1938
Coren Stanley Inteligence psů 1997
Coren Stanley Co má pes na jazyku 2000
Dostál Jaromír Genetika v kynologické. praxi 1995
Dudek Milan Základy veterinářství 1996
Dvořáček František Chov psů 1909 I.
Dvořáček František Policejní pes 1909 II.
Dvořáček František Policejní pes 1922 III.
Durišin V, Galová L. Policejná kynológia na Slovensku 2004
Eis Vilém Pachové práce služebních psů 1953 III.
Eis Vilém Pachové práce služebních psů 1954
Erhart. J. škpt. Čet. Rukovět četnictva 1932 III.
Hartl Karel Výchova a výcvik psa 1979
Hartl Karel Člověk a pes 1986
Hartl,Němec,Skuhrovský Výcvik psa 1970
Horák František Dědičnost barev u psa 1965
Hrušovský Jozef Pes a jeho výcvik 1984
Koller Jan Kynologická příručka 1953 I.
Koller Jan Kynologická příručka 1954 II.
Koller Jan Kynologická příručka 1979 III.
Komolý Alois Výcvik služebního psa 1965
Kunce František Pes, jeho přirozenosti, aplikace na praktický chov a výcvik 1936 III.
Lorenz Konrád Základy etologie 1993
Masson M. J. Psi v lásce nikdy nelžou 1997
Matoušek Václav Policejní pes 1922
Matoušek Václav Policejní pes 1926 II.
Mikulica Vladimír Poznej svého psa 1985
Mikulica Vladimír Poznej svého psa 1991
Mikulica Vladimír Poznej svého psa 2004
Nesvadba a kol. Chov psů pracovních plemen 1961
Nový Karel Kynologická příručka pro výcvik psů 1995
Pleskanka Ján Výchova a výcvik služebního psa VB 1975
Procházka Zdeněk Chov psů 1989 I.
Procházka Zdeněk Chov psů 1994 II.
Procházka Zdeněk Moji nejmilejší psi 1998
Procházka L. Pes v domácnosti a jeho výcvik a výchova 1941
Rotter Theodor Návod pro výcvik policejních psů 1911 I.
Rotter Theodor Pes-společník člověka 1941 II.
Rotter Theodor Pes-společník člověka 1943 III.
Rotter Theodor Výchova a výcvik psa (věn. g. J.Ježkovi) 193? I.
Rotter Theodor Výchova a výcvik psa (úprav.J. Kolda) 1947 II.
Rotter Theodor Výchova a výcvik psa (úprav.J. Kolda) 1947
Rozmara Josef V. Nemoci psů 1921
Růžička Josef Pes k obraně 1996
Sova Zdenek Nemoci psů 1985
Staněk-Podhorský Úplný výcvik policejního psa 1934
Stalmachová Drah. Výcvik a výchova psa 2000
Skuhrovský Jan Zkušenosti z výcviku psa 1953
Štůla Josef Výcvik psa 1953
Tichá Vladimíra Malá škola pro chovatele psů 2000
Trumler Eberhard Rozumíme psům 1982
Veselovský Zdeněk Etologie, biologie chování zvířat 2005
Všolek Karel Německý ovčák 1954
Všolek a spol. Chov psů pracovních plemen 1961
Všolek Karel Chov německého ovčáka 1959
Wachtel Helmuth Chov psů v roce 2000 1998

Směrnice, metodiky a siáře bezpečnostních sborů
Analýza chovných stanic a výcvikových středisek na OSKH 2001
Časopis svazarmu „Kynologie“ 1956-63
Zkušební řád služební kynologie Svazarmu 1963
Metodická pomůcka. pro činnost kynologa pohraničního praporu 1983
Metodický pokyn Náčelníka FS VB ke služební kynologii 1982
Metodický postup při výcviku sl. psa k vyhledání pachové stopy
z předmětu 1987
Metodika výcviku takt.spec.přípravy zásahu se sl. psem, Hotový 2001
Metodika sutinového vyhledávání za využití záchranářských psů 2005
Metodický pokyn na využití spec. sl. psů na vyhledávání NVS 1994
Postup při nácviku psa na označení osoby ze stopy a z předmětu
na základě diferenciace pachu 1985
Praktický výcvik služebních psů 1982
Program přípravy psovodů MO elementární a zdokonalovací kurzy 1994
Programy odborné přípravy psovodů a služebních psů ve spec. kursech 1988
Předpis pro bojovou činnost vnitřní stráže 1959
R PP č. 26/1997 organizace a řízení sl. kynologie (+koncepce) 1997
Směrnice pro využívání metody pachových konzerv v SNB 1977
Směrnice o služební kynologie VB č . 4 1968
Směrnice pro psovody OOŽ + výcvik služebních. psů 1963
Sborník z I. Monotematické kynologické konference v ČR 1972
Sborník z konference Donovaly-požáry 2003
Sborník z konference Donovaly-terorizmus 2005
Služební kynologie u cizinecké a pohraniční policie (prozat.návrh) 1994
Teorie výcviku a použití služebních psů, Martiš 1982
Učební texty odborné kynolog. přípravy branců psovodů, Martiš 1988
Výcvik a použití služebních psů v ČSLA, Rusov Karel 1974
Využití služebních psů v systému ochranu SH, Kyncl L. 1978
Vyhledavanie horlavých látok zapříčiňující vznik požiarou 2004
Vyhledávání destrukčních prostředků pomocí spec.vycvič. sl. psa 1986
Zkušební řád pro psy služební a některých prac. plemen 1957
Zkušební řád pro psy služební a pracovních plemen 1977
Zkušební řád pro psy služební a pracovních plemen 1968
Použitá literatúra:

1: Policejní pes, jeho výchova a výcvik pro ochranu i policejní službu – V. Matoušek Praha 1922

2: Výchova a výcvik psa pro účely služební a sportovní – Theodor Rotter Praha 1939

3: Pes, společník člověka – Theodor Rotter Praha 1942

4: Pomáhali a chránili již před sto lety, anebo histórie čtyrnohých četníku – D. Hulíková, I. Winterová, M. Kozák

Praha 2009

5: Výpisy z denných rozkazov , pojednávajúcich o záležitostiach služobných psov Zemského četníckeho

veliteľstva Bratislava od roku 1920 až do konca roku 1938.

6: Dějiny služební kynologie – Jiří Rulc Praha 2010
 
TOPlist